Syfte & målsättning

Vad är kommunikationens syfte?

Nu, när vi har samlat all information, enas vi om syftet med kommunikationen och vilka krav vi ska ställa på de individuella mediekanalerna. Vad är det som behöver stärkas? Är det den spontana kännedomen om varumärket eller är det kunskapen om erbjudandet som behöver ökas? Ska kommunikationen inriktas på att få fler att gilla både varumärket och erbjudandet eller handlar det helt enkelt om att få befintliga kunder att handla oftare?

Vi kommer överens om vilket jobb respektive kanal ska åstadkomma för att få fram en optimal mediemix. Målet är att mediemixen möter den övergripande kommunikationsutmaningen och därför sätter vi tillsammans upp ett målvärde för respektive nivå. Därefter kan vi formulera resultatkrav på medienivå som vi mäter i termer av räckvidd, frekvens, dominans, kontinuitet och/eller impact. Även här har vi enkla modeller som stöder arbetet. Vi tycker att det är viktigt för oss båda att vi har en gemensam syn på den förväntade effekten av kommunikationen.

Resultatet blir en klar bild av vad som förväntas av kommunikationen och medievalet.

syfte.png
theresa.jpg

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig?

Theresa Broströmer
Medieplanerare & chef backoffice
+46 707 44 70 80 theresa.brostromer@tbs.se