Reklamidé & kreativ media

Vad ska du säga till kunderna?

Äntligen är vi framme vid budskapet. Vad ska du säga till kunderna? Det är nu alla förberedelser börjar ge frukt. Reklambyrån får också ett gediget underlag att arbeta med när budskapet ska tas fram och dramatiseras gentemot mottagaren.

I dialog med reklambyrån/ansvarige för den kreativa utvecklingen gör vi en värdering av budskap och reklamidé. Vi följer med på den kreativa resan för att få den insikt vi behöver om budskapet och hur det är tänkt att dramatiseras. Vad sägs till vem och varför sägs det just till den utvalda målgruppen?

Word of mounth · Ny publicitet · PR, Högre impact · Särskiljande i bruset · Kostnadseffektivt

Planen är att budskap, idé och medieval ska synka perfekt med syfte och målsättning och att våra kreativa medieval genererar ”word of mouth” samt bidrar till ny publicitet som är kostnadseffektiv och särskiljande i bruset.

Resultatet blir en synkning av reklamidé och mediavalet. 

Pier Zigante

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig?

Pier Zigante
Byråchef & Projektledare
+46 709-66 23 61 pier.zigante@tbs.se