Marknad & omvärld

Nu förstår vi företagets affärsmodell och tänkta färdväg

Vi ser de väntade affärsmässiga utmaningarna och det är dags att skapa en gemensam och bekräftad bild av marknaden och omvärlden. Syftet är skapa en samstämmig syn genom att identifiera vad som driver marknaden, konkurrenter, trender och få en klar uppfattning av förutsättningarna.

Marknad · Konkurrenter · Trender · Utmaningar

Till vår hjälp använder vi våra kunders egen data samt de databaser vi som mediebyrå har tillgång till. Vi analyserar marknaden och tittar på omvärldsfaktorer som kan påverka förutsättningarna för verksamheten - allt från marknadens storlek och respektive aktörs andelar till positionering, penetration och marknadstillväxt samt även lagstiftning, krav och politiska strömmingar.

Resultatet blir en tydlig marknadsinsikt som vi har med oss i vårt fortsatta arbete.

Olle Borgstav

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig?

Olle Borgstav
Byråchef & projektledare
+46 708 44 23 50 olle.borgstav@tbs.se