Konsument

All kommunikation sker på mottagarens villkor

För att ge kvalificerade råd inom kommunikation behöver vi lära känna vilka företagets kunder är och varför. Finns det tydliga köpmönster eller säsongsvariationer? Har de något gemensamt och hur skiljer de sig från de som inte är kunder idag?

Vi tar fram svaren med hjälp av de databaser som finns tillgängliga för oss samt även från tidigare erfarenheter, både egna och dina. Vi analyserar data från tidigare medieköp samt erfarenheter från andra annonsörer. Syftet med analysen är att vi vill presentera en så tydlig bild som möjligt av målgruppen som ni vill nå, samt även förklara marknadstrender utifrån den kunskap vi har om konsumenternas liv, beteenden och intressen.

Vanor ·  Gemensamt · Olikheter · Framtida kunder

Med hjälp av våra verktyg och din egen kunskap om konsumenten skapar vi en grund som leder till rätt val av kommunikation och medieval.

 

Paul Macksey

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Paul Macksey
Ansvarig TV och digitalavdelning
070-7298770 paul.macksey@tbs.se