Budget

Vi jämför målsättningar med verkligheten

Om det inte går att lägga tillräckligt med kraft bakom orden riskerar målsättningarna att stanna vid ett önsketänkande. Har vi satt realistiska mål på kommunikationen i relation till given budget eller behöver vi se över det igen? Om budgeten bedöms otillräcklig kanske det finns alternativa finansieringslösningar att hitta för kommunikationen.

Försäljning · Reklaminvestering · Andel · Erinran · Besök

Budgetarbetet är en temperaturmätare där vi jämför målsättningar och verklighet. Vi går dels igenom medieinvesteringen i relation till de närmaste konkurrenterna, dels som andel av företagens omsättning samt analyserar trackingdata för det specifika varumärket.

Resultatet blir en klar budgetinsikt där vi bedömer om budgeten överensstämmer med målsättningarna och anpassar medievalet efter detta. 

Viktoria Andersson

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig?

Viktoria Andersson
Medieplanerare
+46 761 731 641 viktoria.andersson@tbs.se