Affären

Vi pratar om din affär

Vi går igenom vad som driver din verksamhet och vilka ambitioner företaget har. Affären får många frågor.

Handlar det om en produkt eller en tjänst? Kan kommunikation skapa en efterfrågan eller är erbjudandet behovsdrivet av andra faktorer? Hur arbetar ni idag med att skapa intresse för företaget/varumärket och erbjudandet så att ni blir konsumenternas förstahandsval?

Säljer och levererar ni det som utlovas så att kunderna fortsätter att komma tillbaka? Finns det en strategi, behöver den utvecklas?

 

Vi använder enkla modeller som snabbt hjälper oss att förstå din verksamhets strategiska och taktiska utmaningar samt vilka förutsättningar du har. Modellerna gör att vi tillsammans fångar alla viktiga detaljer och får en tydlig bild av ditt företag/varumärke. Det är värdefulla insikter som visar vägen för de närmaste årens inriktning. Det är så vi lär känna din affär på riktigt. 

Resultatet ger oss en plattform för att förstå din affär och för vad kommunikationen och medievalet förväntas göra i slutändan.

 

Varumärkesinsikt
Christian Forsman

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig?

Christian Forsman
VD & projektledare
+46 707 31 60 24 christian.forsman@tbs.se