Mediasäljare?

Vi vill gärna hjälpa dig!

Hej,

Vad roligt att du hör av dig!

Självklart så är vi beroende av vad du har att erbjuda. Men ibland händer det att du bokar ett möte med oss som inte har ett tydligt syfte och då tar vi bara upp varandras tid. Tänk till innan du hör av dig. När du har ett konkret förslag vill vi träffa dig, prata via e-post eller telefon.

Vi tar gärna emot idéer på bra kampanjupplägg

Därför kommer vi att lägga ut frågeställningar för våra kunders räkning, längst ner på den här sidan. Frågor som vi vill att du hjälper oss lösa. Ambitionen är att vi ska vara kreativa på egen hand, men vi vet att när fler hjärnor funderar, blir lösningarna ännu bättre. Våra kunder får ännu bättre förslag. Och det kan generera bra affärer för er.

Titta längst på sidan under rubriken "Snacka idéer"

Anslagstavla

Vi vill gärna ha en dialog med dig för att få feedback av olika slag. I slutet på den här sidan finns en anslagstavla där du och dina kollegor fritt kan kommentera samt ge ris eller ros till oss. Det enda vi kräver är att du är du. Anonyma kommentarer måste vi tyvärr ta bort.

Och när vi träffas tänk på det här så för vi ett effektivt möte tillsammans:

 • Vad är syftet med mötet.
 • Gör gärna en agenda innan vi träffas.
 • Ha respekt för agendan (tiden).
 • Håll dig till det som var meningen med mötet.

1. Har du nyheter om dina medier som vi behöver känna till?

Har ni tagit fram några spännande nya produkter eller finns det någon annan information som är bra för mediebyrån att känna till?

Fundera på om det är nödvändigt med ett möte. Det enda skälet vi kommer på är att du räknar med få många frågor eller behöver feedback på något specifikt.

Om nyheterna berör många hos oss kan du be din kontakt på TBS se till att alla berörda blir inbjudna till mötet. Annars kan du skicka informationen via e-post till din kontakt på TBS som får vidarebefordra den till oss andra. Vi lägger även in informationen på din sida i vårt CRM system.

2. Har du en bra idé för någon av våra annonsörer?

Se då till att du har tänkt igenom upplägget. Kolla gärna med någon av våra projektledare om det finns en budget eller i vilket tidsperspektiv idén skulle kunna fungera.

Tänk på att det som du ser i media just nu är förmodligen bokat och planerat redan för ett halvår sedan. Fungera ditt upplägg inom den tidsramen?

Tänk på att mediabudgeten sätts i november/december. Om du föreslår något helt nytt som tar en ansenlig del av budgeten behöver du förankra upplägget innan sommaren för att det ska få plats i nästföljande års budget. När upplägget finns med i den planerade budgeten är sannolikheten väldigt stor att det genomförs.

Bedöm idén/upplägget med fyra träffsäkra frågor. Var ärlig och gradera varje fråga på en skala mellan 1-5, där ett är minst troligt.

 • Hur väl träffar din medieplattform annonsörens målgrupp?
 • Hur bedömer du annonsörens kommunikationsbehov just nu?
 • Hur bedömer du att din medieplattform samverkar med annonsörens nuvarande mediemix?
 • Vad är din bedömning av idéns kostnadseffektivitet.

Var ärlig nu!

 • 1–14 poäng – kanske inte den bästa idén, avvakta.
 • 15–18 poäng – tag kontakt och kolla av samt försök boka ett möte.
 • 19–20 poäng – Ring direkt!

3. När vi möter kunden tillsammans

Tänk på att du och mediebyrån är samsnackade om syfte och mål med mötet. Ha en tydlig argumentation för era ståndpunkter och varför vår kund ska välja ditt mediaerbjudande. Ibland är det bara ett informationsmöte och ibland är det ett konkret förslag. När det är ett konkret förslag så är det viktigt att förslaget är väl genomtänkt samt att du och mediebyrån är samsnackade.

Sätt gärna agendan i god tid före mötet och tillsammans med vår projektledare eller medieplanerare.

 • Respektera varandras roller.
 • Prata inte pengar i mötet.
 • Förhandlingen görs mellan mediebyrån och mediet i första hand.

4. Vi bygger relationer med respekt för varandras tid

Låt oss nätverka i samband med lunch eller efter arbetstid. Många bra idéer kommer ur ett allmänt samtal och det är alltid lättare att lösa intressekonflikter eller snabba affärer om vi känner och litar på varandra - och lunch skall vi ju ändå äta! Tänk då även på att vi håller oss inom regler för otillbörligt gynnande. Ingen av oss vill göra affärer för att vi blivit frikostigt bjudna. Det måste finnas en bra orsak till det ena eller det andra medievalet och vara helt baserat på annonsörens behov.

5. Uppvaktningar är kul när vi har tid

Tänk på att vi ibland kan vara upptagna när du kommer förbi. Alla gillar överraskningar så det är OK att bara slinka in men visa oss respekt om det visar sig att vi har dåligt med tid. Glöm inte att vi gillar er ändå, men ibland ska något iväg till kund och det är brådis. Slå en signal och kolla läget först.

6. Vill du bjuda in till seminarier?

Vi vill gärna bli bättre och utvecklas. Generellt vill vi gå på det mesta som ni erbjuder. Tänk gärna igenom vem på byrån som skulle ha mest nytta av din inbjudan. Det händer också att vi missar saker för att arbetsflödet är så stort så om ditt seminarium passar någon hos oss extra bra får du gärna tjata lite mer. Får vi med oss ett bra material kan vi sprida det internt hos oss.

Snacka idéer

Vi vill vara kreativa på egen hand. Men vi vet att när fler hjärnor funderar blir lösningarna ännu bättre. Våra kunder får ännu bättre förslag och det kan generera bra affärer för er. Här nedan kommer vi att öppna upp golvet för er mediasäljare och berätta om olika uppdrag vi har för tillfället. Det kan vara allt från att hjälpa en nationell detaljhandelskedja att snabbt och smidigt bygga upp ett lojalitetsprogram, eller att öka kännedomen och försäljningen för ett nytt kosmetikmärke.

Har du en bra idé redan nu ring eller maila Christian Forsman i Stockholm