Lena Sollerud

Lena Sollerud
Ekonomichef/ Partner
Stockholm
+46 708 56 03 25 lena.sollerud@tbs.se

Lena är ansvarig för ekonomin på TBS. Hon är delägare i bolaget och har jobbat på TBS sedan 1996. Med sin långa erfarenhet av företagets verksamhet utgör Lena en viktig stabilitet för TBS. Lena har ansvar för allt som ingår i det övergripande och löpande ekonomiska arbetet såsom kund- och leverantörsreskontran, moms och skatter, att upprätta månads och års-bokslut liksom budgetering och likviditetsplaner. Dessutom tar hon hand om all administrativ personalhantering.

Det som är roligt är att både vara delaktig i det dagliga arbetet och samtidigt få vara med i det långsiktiga utvecklingsarbetet av företaget. Jag drivs av att förstå min omgivning och att därigenom kunna stötta mina medarbetare så vi tillsammans utvecklas och blir ännu bättre på TBS.

Lenas starka sida är hennes tålamod och hennes förmåga att ta in och förstå sig på människor. Tidigare i livet har Lena bland annat arbetat som förskollärare och studerat psykologi. Något hon har stor nytta av i sitt dagliga arbete på TBS. Har ni till exempel hört talas om vikten av rutiner?

Lena tillbringar all sin lediga tid i stugan i St Annas skärgård. Där ger hon sig gärna ut på sjön för att uppleva naturen och skärgården. Jag älskar att vara närvarande i årstidernas växlingar, skärgården är så storslagen i alla väder!