ÖoB kopplar lönsamheten till kommunikationen

öoB

Från Rune Svenssons lilla lanthandel i norra Östergötland till en av Sveriges ledande lågpriskedjor.

ÖoB är historien om den sanna entreprenören som aldrig gav upp på sin idé om att sälja kvalitetsvaror till lågpriser. Rune Svenssons första varulager bestod av filtar. Idag är varulagret utbyggt flera gånger om.

Den lilla lanthandeln växte till Runsvengruppen som 1992 tog över varuhuset ÖoB. Idag består ÖoB av hundra varuhus runt om i landet. Med en personalstyrka på drygt 1 500 personer och en omsättning på cirka 4 mdkr är ÖoB ett av Sveriges tio starkaste varumärken inom detaljhandeln

Hur har ÖoB lyckats behålla kunderna och även locka nya konsumenter till butikerna?

– Utmaningarna är samma nu som då. Det gäller att hitta det optimala kommunikationsflödet, säger Per Alvén, marknadschef på ÖoB.

Han säger att detaljhandeln aldrig kan slappna av. Många varor ska säljas varje dag och tempot i kundkommunikationen är mycket högre än i tjänstesektorn.

– Hur ofta köper vi hus eller resor, till exempel? Vi som arbetar inom detaljhandeln är duktiga på att koppla lönsamheten till kommunikationen, säger Per Alvén.

TBS kontaktades när kunddialogen breddades till TV eftersom TBS var mediebyrån som kunde TV bäst.

– Samarbetet har fortsatt under alla år eftersom TBS har vuxit och utvecklats med tidens snabba mediesvängar. Idag erbjuder TBS ett komplett utbud av mediekanaler, säger Per Alvén.

Den breda kompetensen som mediebyrån erbjuder är viktig för ÖoB som även driver en egen kostnadseffektiv inhousebyrå.

– Det hade varit svårt för oss att hänga med de senaste årens svängar och accelererande medievärld. Genom TBS kan vi fylla på med den kompetens vi saknar och löpande göra nödvändiga förändringar, säger Per Alvén.

– TBS har löst våra utmaningar mycket bra. De är både proaktiva och effektiva. ÖoB kan helt enkelt profitera på deras kunskap och kompetens.

Naturligtvis är medieplaneringen, målgruppsanalyser, uppföljning och rapportering grunden i samarbetet. Och ÖoB fyller på med sin egen kunskap och erfarenhet.

Idag har ÖoB en mediemix som består av traditionell media, ODR, TV och radio. Med hjälp av TBS har kundkommunikationen utvecklats till nyhetsbrev, digitalt rörlig media och även sociala medier.

– Det bästa med TBS är proaktiviteten. Egentligen svarar de inte på frågor. De ligger alltid i framkant och förbättrar ständigt sin leverans, säger Per Alvén, marknadschef på ÖoB.