TBS hjälper Kollektiva hitta sin målgrupp med rätt medieval

Kollektiva

”Vår målgrupp är alla med Premiepension så vi behövde nå ut brett för att lyckas.”

Kollektiva är ett nystartat bolag som bryter ny mark inom fin tech. Kollektivas vision är ett marknadsbaserat pensionssystem utan inbyggda intressekonflikter. Inför lanseringen i augusti 2015 stod de inför ett stort problem: Med en restriktiv budget skulle Kollektiva nå en bred målgrupp! TBS utformade en mediestrategi som såg till att Kollektiva nådde ut till sin målgrupp med god genomslagskraft inom den.

 

Kunden

kollektiva-logo.pngKollektiva är en Malmö-baserad start-up som som utvecklar tjänster för att förbättra varje individs finansiella vardag och framtid. Med enkla och smarta digitala tjänster hjälper Kollektiva vanliga människor att tillsammans ta makten över sitt pensionssparande från ett system med inbyggda intressekonflikter till ett system med högre effektivitet som åter ligger i vanliga människors och hela samhällets bästa intresse. Till skillnad från traditionell fondvalsrådgivning som styrs av professionella rådgivare som tjänar mer pengar ju dyrare fonder de rekommenderar, baseras KollektivaFondval helt och hållet på kontinuerligt uppdaterad information om hur tusentals vanliga människor PPM-sparar.

 

En tjänst med bred målgrupp

Vid lanseringen av KollektivaFondval, företagets första tjänst, stod de inför en utmaning. ”Kundgruppen för KollektivaFondval är bred och det i kombination med begränsad budget och nytt varumärke var vi tvungna att hitta helt rätt i mediavalet för att lyckas” berättar Nicklas Larsson, grundare och marknadschef på Kollektiva. Likt många startups måste varje krona spenderas väl och med den begränsade budgeten som inte räckte för att gå ut i alla tänkbara medier krävdes en noggrann avvägning när mediastrategin arbetades fram.

 

För att underlätta i arbetet med att identifiera hur Kollektiva effektivast skulle nå målgruppen kontaktade de över 10 byråer i Malmö, inom media, reklam och PR, och efter en referens och ett möte föll valet på TBS gällande uppdraget som mediabyrå.

 

”TBS har präglats av en vilja av att förstå vår business ur ett medialt perspektiv och har en lyhördhet för vad vi behöver som startup och vi är mycket nöjda med vårt val.” - Nicklas Larsson

 

En bred approach för att göra rätt medieval

Hela TBS-kontoret i Malmö engagerade sig i att hitta en klar målgruppsbild, vilket uppskattades av Nicklas. ”TBS är ingen av de stora mediadrakarna. Det är en tillräckligt stor byrå för att ha leverage med de stora mediahusen, men tillräckligt liten för att få alla stjärnor att aktivera sig i vårt case.”

 

Efter att ha diskuterat ett flertal lösningar med Kollektiva, såsom att annonsera på insidan av bussar och print, tog TBS fram ett mediaval som skulle ge bäst genomslagskraft och nå flest. Till en början skulle den vara bred och sedan fokusera på de mest effektiva medierna när resultaten från satsningen blivit kända.

 

”De har en väldigt hög servicenivå och är väldigt responsiva på förändringar som sker i medialandskapet. ”

 

Digitalt, TV och X2000

Det breda valet av media visade att det var framförallt 3 medier som passade Kollektiva väl: digital-annonsering, TV, samt X2000-tåg. Resultaten har varit goda, särskilt för TV-annonsering. Den digitala annonseringen och dess stora fokus på programmatiska köp av annonseringsytor är i en ständig utveckling som TBS kommer att fortsätta jobba med i framtiden.

 

 

x2000.jpg

Foto: News Øresund - Johan Wessman

 

Kollektivas senaste RAM-mätning visar även att de inte bara hittat sin målgrupp utan även fått genomslag inom den. TBS har hjälpt Kollektiva att hitta rätt och kommer i framtiden se till att utveckla deras medieval i takt med deras budget samt lansering av nya produkter och tjänster.

 

”Deras starka drivkraft att vilja lyckas med att bygga vårt varumärke gillar vi. Det är mindre guldäggs-tänk och mer fokus på genuint arbete mot resultatet.”

 

Vill du veta mer om hur programmatiska medieköp kan ge dig kontrollerade och flexibla annonsköp som träffar dina kunder med rätt budskap på rätt plats?

Ladda hem guiden