TBS Integritetspolicy 

Vi strävar alltid efter att ha en öppen och ärlig relation med dig som besöker vår site, läser våra rapporter eller blir kontaktad av oss. På den här sidan kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter som vi får in via bland annat cookies och formulär du själv fyller i när du till exempel vill ladda ner en guide eller vara med på ett event.

Uppdaterad 2018-05-15

Integritetspolicy

Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. Som användare eller besökare av vår webbapplikation/webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Är du kund till oss?

Den här sidan beskriver vår integritetspolicy för vår hemsida och kontaktdatabas.

Personuppgiftsansvar

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta. 

Varför samla in uppgifter?

TBS samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster, för att tillgodose dina önskemål och för att samla in statistik om, och utveckla vår, webbplats/webbapplikation. Om vi till exempel ser att många besöker en viss sida kan vi anta att det är vad som många upplever som intressantast och styra innehållet därefter. Ett annat exempel är att om vi ser att många klickar på ett specifikt ämne i våra e-postutskick eller laddar ner en viss typ av guide så kan det hjälpa oss att skriva mer om just det ämnet eller anpassa vår tjänst därefter.

Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om produkter och tjänster från oss samt delge guider, information och nyheter som vi, baserat på vad vi vet om dig bedömer du kan ha ett intresse eller behov av. Du kan närsomhelst be oss ändra dina uppgifter, få dem utlämnade eller be oss ta bort dig helt från våra databaser. Du kan själv klicka på länken "Avsluta prenumeration" i mail från från oss eller maila oss direkt här.

Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med TBS så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
  • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker, vilka knappar du trycker på osv
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss

Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom TBS öppna forum eller andra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar i vår blogg och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.

Hur samlas uppgifterna in?

Det vanligaste sättet för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem i ett formulär. Vi har till exempel event, guider, case och annat innehåll där vi frågar efter vissa uppgifter. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från våra databaser. Vi har bra systemstöd via systemet Hub Spot som gör det lätt att hantera.

Vi samlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att på automatik kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Cookies gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid och ger bättre funktionalitet samt en smidigare användarupplevelse.

För att kunna ge dig så bra information som möjligt och rätt upplevelse av hemsidan använder vi HubSpot som är ett av de främsta systemen för att på automatik hantera hemsideinnehåll och utskick. Hubspot har egna Cookies och de går att läsa om här: HubSpot Cookies.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.

 

2. Kontaktbaserat på legitimt intresse

Du kan finnas med i vårt marknadsföringsregister baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar. Hanteringen av dina kontaktuppgifter baseras på det som i GDPR kallas för legitimt intresse. Det innebär att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda just dig våra produkter och tjänster, och att det motiverar att vi samlar in och sparar dina uppgifter. Baserat på denna intresseavvägning har dina kontaktuppgifter inhämtats från publikt tillgängliga platser (exempelvis ditt företags hemsida). Vi använder dina uppgifter för att via utskick ta kontakt med dig och du kan enkelt avregistrera dig från vidare utskick, välja vilken typ av information du vill få eller helt enkelt be oss att ta bort dig helt från våra databaser. Vi ser inget värde i du får information du inte vill ha. Du kan enkelt avregistrera dig själv via en länk i våra mail eller höra av dig till oss här.

Vi använder HubSpot för att hantera vår hemsida och marknadsföring. Det är ett av marknadens bästa system och deras stöd för GDPR uppdateras löpande. Du kan själv läsa mer om HubSpots stöd för personuppgiftshantering här: HubSpot GDPR Road map

Vilka system hanterar uppgifterna?

Underbiträde

Syfte

Uppgifter

HubSpot

Hub Spot används för att samla statistik kring hur vår hemsida används samt anpassa innehåll på hemsidan och göra utskick via epost både av oss direkt eller av systemet på automatik beroende på vilka uppgifter du valt att dela med oss. 

Här lagras uppgifter som du själv   valt att lämna ut eller som vi hittat på publikt   tillgängliga webbplatser såsom ert företags hemsida baserat på legitimt intresse, dvs antagandet att. Namn, titel, telefonnummer, adress och e-postadress 

Super Office

Super Office används för att ha som databas för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.  Systemet används även för att lagra dokument och planer.

Här lagras personliga data som telefonnummer och e-mail. Viss annan data kan lagras såsom födelsedag etc. Dessa data baseras på legitimt intresse och syftet är att lätt kunna ta kontakt när vi har behov av att nå dig.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla statistik om hur vår hemsida används.

I Google Analytics lagras framförallt opersonliga uppgifter om IP adress, typ av webbrowser, samt cookie-information som du har valt att dela med Google.

 

 

 

Hur länge sparar TBS dina personuppgifter?

Har du själv initierat kontakt med oss (genom att bland annat ladda ner white papers eller anmält dig till ett event) så kommer vi lagra dina kontaktuppgifter tills du eller TBS av någon anledning vill avsluta kontakten. Detta gör du enklast att klicka på länken i slutet på våra mailutskick. Om vi har initierat kontakten lagras dina data så länge vi tror det finns ett ömsesidigt intresse/behov för detta. Vi går löpande igenom vår databas och tar bort kontakter som inte visar ett intresse vid kontakt, såsom att inte längre öppna mail de fått skickade till sig.

Informationssäkerhet

TBS ser allvarligt på informationssäkerheten och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Frågor angående integritetspolicyn?

Om du har frågor eller synpunkter gällande TBS integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss här. 

HubSpot och GDPR

Vi använder Hub Spot för att hantera vår hemsida och marknadsföring. Det är ett av marknadens bästa system och deras stöd för GDPR uppdateras löpande. Du kan själv läsa mer om Hub Spots stöd för personuppgiftshantering här: HubSpot GDPR Road map.

Låt oss ta en kaffe ihop 

Låter det spännande och intressant? Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vårt arbetssätt och våra verktyg kan hjälpa dig och ditt företag!