Ladda ner:

Detaljhandelns Mediebarometer 2016

hui-rapport-2016-tbs.png

Ta del av första upplagan av Detaljhandelns Mediebarometer:

Tanken är att rapporten ska bli årligt återkommande och lyfta aktuella frågor som rör svenska detaljhandelsföretags medieval och konsumenters syn på reklam m.m.

 

I Detaljhandelns Mediebarometer 2016 fokuserar vi på mediers olika roller i köpprocessen – både från konsumentsidan och från företagssidan.

  • Vilken inställning har konsumenter till reklam i olika kanaler?
  • Vilka mediekanaler lämpar sig bäst för att locka kunden till köp?
  • Och annonserar detaljhandeln där konsumenterna vill ta del av reklamen?

 

Detta är några av de frågor vi kommer att ge svar på i rapporten. Vi kommer även att presentera Mediebarometerns reklamindex 2016.

 

Detaljhandelns Mediebarometer tas fram av HUI Research på uppdrag av TBS Mediabyrå.

 

TBS är en mediebyrå som huvudsakligen riktar sig mot aktörer i detaljhandeln. De hjälper sina kunder att navigera i medielandskapet genom att erbjuda kvalitativa, strategiska och taktiska tjänster i samband med medieköp.

HUI Research är ett konsult- och forskningsbolag med inriktning på detaljhandel, besöksnäring och samhällsekonomi.

 

Fyll i formuläret för att ladda ned rapporten. 

Fyll i formuläret för att hämta rapporten