TBS Blogg

Varför före, under och efterarbetet är viktigt vid en butiksöppning

Jessica Löfgren Norrman

Jessica Löfgren Norrman

"Jag började på TBS i Göteborg 2008 och arbetar idag som projektledare för ett antal kunder i olika branscher. Jag har cirka 20 års erfarenhet av mediebranschen och jag tror stenhårt på att alltid ha kundens bästa i fokus, i alla beslut och rekommendationer. Min drivkraft på jobbet är att kontinuerligt försöka bli bättre i allt jag gör."

För att uppnå en lyckad butiksöppning krävs det att du arbetar före, under och efter själva öppningen. Det handlar om att se till helheten eller "treenigheten" bestående av planering, genomförande och uppföljning, och inte endast själva genomförandet - som så ofta fokus läggs på. 

Att förstå helheten av arbetet för en butiksöppning

 

Stormade det på Twitter?

Visst är det så. Då det smäller, då butiken öppnar, då kommer kvittot. Blev det som vi tänkt och planerat för? Kö utanför butiken?Gick kassaapparaterna varma? Tömdes hyllorna? Blev succén ett faktum? Skrevs det spaltkilometer i lokalpressen? Stormade det på Twitter?

Men det är före öppningen man lägger grunden för det som komma skall. Det är då man kittlar konsumenternas sinnen, bygger upp en positiv förväntan och kartlägger vad som driver konsumenten. Hur? Det varierar från ett varumärke till ett annat, från en budgetnivå till en annan och från målgrupp till målgrupp. Men genomgående är djupa insikter och förståelse för konsument och produkt avgörande för rätt medieval såväl före som under och efter butiksöppningen. Före öppningen är det även viktigt att man tar höjd i budgeten för marknadsföring efter den stora premiären.

 

Allt i syfte att utveckla ditt varumärke, dina relationer och din affär.

För att bäst förstå uppdragsgivarens affär behöver din mediabyrå få insikt i frågor som om den försäljning som sker idag är baserad på en attitydlojalitet, eller är det så att man har ett visst köpbeteende bara för att det inte finns bättre alternativ i närheten?

 

Hur ser nyckelfaktorerna för min lönsamhet ut? Är huvudproblemet att jag behöver öka antalet besökare till min butikskedja eller har jag ett konverteringsproblem? Behöver vi exponera sortimentet bättre så att kunden är mer informerad och införstådd med utbudet redan innan hen besöker butiken? Hur ser planerna ut? Skall företaget expandera genom att sälja ett större sortiment till samma målgrupp eller skall det skapas nya säljpunkter eller skall expansionen ske genom att söka fler nya kunder? Finns det stora variationer i säsonger eller andra naturliga variationer av efterfrågan?

 

Vikten av att förstå arbetet före, under och efter en butiksöppning

 

Alla dessa frågor och många fler ger din mediabyrå en djupare förståelse för affären man är satt att stödja. När denna förståelse finns blir rådgivningen så mycket effektivare. Detta gäller självfallet såväl före som under och efter butiksöppningen. Allt i syfte att utveckla ditt varumärke, dina relationer och din affär.

 

Jag hoppas att dessa reflektioner gav dig en tydligare bild av hur viktigt det är att se till helheten, från planering och genomförande till uppföljning, för att resultatet ska bli att du uppnår en lyckad butiksöppning.

 

Att avsätta en del av budgeten för marknadsföring även efter öppningen är att rekommendera, framförallt vid en nyetablering.

 

Ladda ner vårt White Paper där vi går igenom de 8 viktigaste sakerna att tänka på vid en butiksöppning.

 

Ladda ner TBS White Paper Butiksöppningar - Himmel eller...

 

Håller du med oss? Lämna gärna en kommentar nedanför.