TBS Blogg

Senaste inläggen

Detaljhandelns Mediebarometer är klar

Vi vill stolt presentera den rapport som tagits fram av HUI på uppdrag av oss. Detta är den första rapporten av en serie som vi har för avsikt att fortsätta med.  Nästa år blir det ännu mer spännande. Då har vi en rapport att jämföra med och kan påbörja det spännande arbetet att utläsa trender. 

Stort intresse för frukostseminarierna kring HUI:s rapport Detaljhandelns Mediebarometer

Till Göteborg var det över sjuttio anmälda för att lyssna till vår analyschef Marcus Krés. Han berättade om de övergripande slutsatserna från vår rapport över detaljhandelns användning av media i sin kommunikation och hur konsumenten vill nås.

Detaljhandelns Mediebarometer

Detaljhandeln tillhör den grupp företag som tillhör de största annonsörerna. Man gör stora investeringar i kommunikation och marknadsföring mot konsumenterna. Samtidigt är detaljhandeln en bransch stadd i kraftig förändring. Denna förändring är primärt driven av en mycket snabb teknikutveckling som skapat förutsättningar för stora kast i hur konsumenten beter sig i dag och hur hen kan förväntas bete sig i framtiden.