TBS Blogg

Senaste inläggen

Butiksöppningar: Vart är detaljhandeln på väg?

Enligt HUI jobbar cirka 177 000 svenskar bara inom sällanköpshandeln idag, det vill säga detaljhandeln exklusive dagligvaruhandeln. Samtidigt som den snabba tillväxten inom e-handeln fortsätter. Så vart är detaljhandeln på väg?

Varför prestigelösa samarbeten är viktigt vid butiksöppningar

En butiksökning ger dig nya möjligheter att bygga varumärken, relationer och affärer. Aldrig förr har möjligheterna varit gynnsammare för att informera och inspirera med hjälp av media. Egna kanaler, köpta kanaler och förtjänade kanaler är alla lika viktiga i arbetet med att påverka attityder och beteendeförändringar.

E-handel - lika mycket mediemöjlighet som affärsmöjlighet

Den digitala världen växer för varje dag. Konsumenterna kan shoppa på nätet dygnet runt, allt fler gör det och allt vanligare blir det att handla via mobilen, enkelt snabbt och säkert.

Butiksöppningar: Bada gärna i fakta. Men drunkna inte i detaljerna.

Som medieexpert eller marknadschef vet vi av erfarenhet att det är lätt att fördjupa sig i detaljer vilket kan medföra risker att bli för smal i medievalet.

Butiksöppningar: Varför mediaplanen är viktig för dig som marknadschef

I arbetet med att skapa de gynnsammaste förutsättningarna för en framgångsrik butiksöppning kan en en väl utarbetad mediaplan visa sig vara din allra bästa vän och nyttigaste redskap för succé.

Varför före, under och efterarbetet är viktigt vid en butiksöppning

För att uppnå en lyckad butiksöppning krävs det att du arbetar före, under och efter själva öppningen. Det handlar om att se till helheten eller "treenigheten" bestående av planering, genomförande och uppföljning, och inte endast själva genomförandet - som så ofta fokus läggs på. 

Ta hjälp av mediabyrån för att koppla målsättningar och nyckeltal

Frågorna är många när det kommer till att skapa ett lyckat öppningserbjudande i samband med en butiksöppning. I det här blogginlägget kartlägger jag vikten av att koppla målsättningar till nyckeltal - för att nå en framgångsrik butiksöppning. 

Lokala mediekanaler - Vilka medier finns tillgängliga?

Att lansera en ny butik är inte lätt. Det finns många farhågor och mediavalen kan i mångt och mycket vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Det är en sak vilka medier som finns tillgängliga. En helt annan sak är vilka medier som är relevanta.

Vikten av att förstå skillnaden mellan branscher för en lyckad butiksöppning

När man tittar på olika framgångsrika företags utveckling så är den enskilt största faktorn för framgång timing. För att utveckla sitt företag optimalt är det därför bra att ha koll på hur de olika marknaderna där man är verksam förändras. Det som ena dagen ser ut som ett guldläge kan snabbt förbytas till en kris beroende på att konsumenterna ändrar beteende av olika skäl.

Vill du att din nästa butiksöppning ska vara himmel eller...?

Vid butiksöppningar får du svar blixtsnabbt. Succé eller fiasko. Himmel eller… Därför kommer vi i en serie blogginlägg gå igenom våra erfarenheter och tankar som underlättar din nästa butiksöppning.