TBS Blogg

Spaningar från Inköpsmonitorn i corona-tider

Olle Borgstav

Olle Borgstav

VD/Partner

fire-alarm-2

I orostider som denna där allt fler stannar hemma och färre rör sig ute på stan påverkas mediekonsumtionen. Flera medieslag ökar kraftigt, och då hela dagen, samtidigt som andra tappar i både räckvidd och frekvens.

 

Coronakrisens inverkan på vårt samhälle har inte undgått någon och i princip alla branscher har påverkats och kommer att fortsatt påverkas en tid framåt. Vissa har redan drabbats hårt, vissa är relativt opåverkade och några har t.o.m gynnats.

För att ta reda på hur stor påverkan krisen har på olika branscher och konsumentgrupper har vi på TBS Mediabyrå genomfört en konsumentundersökning under veckan som vi kallar TBS Inköpsmonitor. Tanken är att fortsätta mäta varje vecka fram till sommaren och löpande studera utvecklingen i respektive bransch för att få tidiga indikationer på när vändningen kommer och när konsumenternas inköpsplaner börjar återgå till det normala. Bra och viktig information att ha med sig i planerandet av sina reklamkampanjer tycker vi.

Några spaningar från första veckans Inköpsmonitor 

  • 25% av konsumenterna uppger att de har avvaktande inköpsplaner
  • Hälften av de uppskjutna inköpen är kortsiktigt avvaktande
  • Andelen inköp som lagts på is är högre i mer kapitalintensiva branscher
  • Det är främst de konsumenter med svagare finansiella resurser som skjuter upp sina inköp
  • Intentionen att köpa via e-handel ökar i princip för samtliga branscher
  • I de östra delarna av landet är inköpsplanerna mest påverkade, och sannolikt kommer vändningen i de regionerna först

Är du intresserad av att veta mer om hur det ser ut för en specifik bransch eller ta del av rapporten i sin helhet vänligen kontakta TBS Analyschef Marcus Krés, marcus.kres@tbs.se

Förändrade medievanor till följd av corona 

I orostider som denna där allt fler stannar hemma och färre rör sig ute på stan påverkas mediekonsumtionen. Flera medieslag ökar kraftigt, och då hela dagen, samtidigt som andra tappar i både räckvidd och frekvens.

  • Tittandet på rörlig bild har ökat betydligt under mars månad jämfört med normalt. Vi både tittar på fler program och klipp samt spenderar mer tid och för först gången på länge ökar även tittandet på linjär TV.
  • Lyssnande på kommersiell radio håller sig stabilt och har även ökat under den senaste veckan jämfört med samma tid föregående år. Även poddlyssnandet har stigit stadigt nu när vi har mer egen tid.
  • Konsumtionen av digital media generellt ökar markant av såväl nyhetsmedia som social media och online gaming.
  • Utomhusmedier däremot tappar generellt räckvidd när befolkningen nu inte längre rör sig lika mycket. Speciellt gäller detta annonsytor på flygplatser och i kollektivtrafiken.

När utbudet av kontakter ökar för de flesta medier samtidigt som efterfrågan är lägre erbjuds nu möjligheten till kraftigt reducerade priser. Det kan vara i rena prissänkningar, generösa ”sista-minuten-priser”, flexiblare paketeringar eller inbyggda förutbestämda överleveranser. Är du intresserad av att höra vilka möjligheter som kan vara relevanta, bara kontakta någon av oss på TBS så hjälper vi gärna till.

Vi vet inte när den här krisen är över, men från tidigare kriser vet vi att de annonsörer som fortsatt kommunicera och varit närvarande under tiden kommer ut med en starkare position när marknaden tar fart igen.

 

Allt gott!

 

Jag vill veta mer om TBS Inköpsmonitor

 

Läs mer här: