TBS Blogg

Programmatisk videoannonsering – tre saker att beakta.

Magnus In De Betou

Magnus In De Betou

"Jag började arbeta med digital marknadsföring 2000 och drivs av att identifiera, utveckla och genomföra framgångsrika mediestrategier för våra uppdragsgivare. Att vara i framkant av vad som är tekniskt genomförbart och koppla detta till konkret affärsnytta är något jag går igång på."

Video på nätet är inte det samma som TV-annonsering. I digitala miljöer tenderar vi att vara mindre tålmodiga och samtidigt är vi betydligt mer mätbara, vilket återspeglar sig i hur man bör kommunicera med rörligt material i digitala kanaler.

Videoannonsering.jpg

För marknadsföraren finns det en enorm potential för digital videoannonsering, men för att kunna dra nytta av formatet krävs det att du beaktar dessa tre punkter:

 

  • Låt filmerna vara korta och koncisa. Kan de stanna på 15 sekunder och innehålla ett övertydligt budskap är det en bra start. Avsändaren bör synas från start till mål.


  • Utnyttja de programmatiska möjligheterna till frekvensstyrning så att svansen som du alltid får i TV försvinner. Exempelvis kan man sätta en maxfrekvens på fem uppspelningar och slipper betala för den överkommunikation som ofta sker i traditionella TV-köp.


  • Glöm inte att genomklickande och genomtittande av filmen står i diametral motsats till varandra. När du sätter mål för vad filmen ska syfta till och när kampanjen optimeras måste du ha bestämt vad du vill – driva besök eller få så många som möjligt att se klart filmen.


Programmatisk digital TV-annonsering spelar medietekniskt i stort på en annan spelplan än den linjära TV:n. Om man är medveten om detta och tar hänsyn till skillnaderna kan man få ut riktigt goda resultat i samspelet mellan WebbTV och linjär dito.

Vill du veta mer om hur programmatiska medieköp kan ge dig kontrollerade och flexibla annonsköp som träffar dina kunder med rätt budskap på rätt plats?

Ladda hem guiden