TBS Blogg

När kommer vändningen?

Olle Borgstav

Olle Borgstav

VD/Partner

shopping

Kommer återhämtningen efter Corona snabbare än vi trott? 

I vårt förra blogginlägg reflekterade vi över att fler och fler började tala om återhämtningen efter Corona och att den kanske till och med kan komma snabbare än vi tidigare trott. Vad har hänt de senaste två veckorna och kan vi se nya tecken på att konsumtionen och efterfrågan rör sig mot en normalisering?

Svaret på frågan är ja!

I TBS Inköpsmonitor kan vi se att konsumenternas inköpsplaner sakta men säkert fortsätter att förbättras efter det mentala stoppet som Coronapandemin resulterade i v13-14. Med den nuvarande takten (exkl. resebranschen) så kommer konsumenternas inköpsplaner att vara mer eller mindre återställda i mitten av augusti, lagom till skolstarten. Detta förutsätter såklart att vi inte drabbas av ytterligare en kraftig virusvåg, men det är i alla fall mycket positiva indikationer för oss marknadsförare.

De branscher som snabbast återhämtar sig är de hemmaorienterade och lågkapitalintensiva medan de mer kapitalintensiva sannolikt kommer fortsatt ha en något trögare utveckling, då osäkerheten kring konjunkturen spelar en större roll för dessa branscher. Dagligvaruhandeln börjar allt mer normaliseras den med, även om den fortfarande drivs av den ökade måltidskonsumtionen i hemmet istället för på restauranger.

Vad betyder då detta för reklammarknaden? Vi ser att de branscher som normalt sett inte är lika konjunkturkänsliga bör öka upp reklamtrycket igen för att här och nu plocka marknadsandelar från de som fortsatt håller igen på marknadsinvesteringarna. Och att det fortfarande är många företag som håller igen på sina medieinvesteringar märks tydligt i Mediebarometerns siffror från april. Nedgången i mediebranschen är fortfarande klart större än den generella nedgången i ekonomin och nu finns alla förutsättningar att köpa medieutrymme till riktigt låga priser. Även flexibiliteten hos medierna är större än någonsin.

Annonsörer med ett mer konjunkturkänsligt och mer kapitalintensivt kunderbjudande kan alltså utnyttja lågkostnadsläget i media och med reklam stärka varumärket och komplettera med t.ex. online sök / programmatisk / SoMe annonsering för att fånga in de kunder som är aktiva i marknaden.

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att just nu ser marknaden i stort ut att kunna återhämta sig lagom till att höstsäsongen drar igång. Givetvis med undantag i vissa särskilt utsatta branscher och beroende av att inte någon större andra virusvåg inträffar. Och då gäller det att vara förberedda till dess, att som annonsör vara ett valbart alternativ när efterfrågan i marknaden är på normal nivå igen.

Är du intresserad av att diskutera hur ditt företag ska agera och vilka mediemöjligheter som är mest relevanta för ditt företag i dagsläget, bara kontakta någon av oss på TBS.

Allt gott!

 

Läs mer här: