TBS Blogg

Närmar vi oss en ljusare tid – Post Corona?

Olle Borgstav

Olle Borgstav

VD/Partner

corona2

Coronaviruset har fått stora ekonomiska konsekvenser, men nu syns en del positiva trender bland de annars negativa beskeden som präglat senaste tiden. 

Under veckan har fler och fler börjat tala om att återhämtningen efter Corona kommer snabbare än vi trott. Stämmer det? Kan det vara så att konsumtionen och efterfrågan börjar återhämta sig redan till sommaren?

Närmar vi oss en ljusare tid?

Vi har gått igenom det som sagts och publicerats under veckan och funderat utifrån vårt perspektiv. Det här är våra reflektioner:  

  • Katastroftider är såklart tacksamt för medierna, men det är sällan riktigt så illa som de får det att verka. Att ge en nyanserad bild av situationen höjer inte pageviews och upplagor för mediebolagen, och nyhetsvärdet av Corona som dödsbringare börjar nu så sakteligen att ebba ut. Andra ämnen börjar åter komma in och vi påverkas inte längre lika mycket av enbart information om en företeelse.
  • Människor vill gå vidare och framåt. Även om situationen med Covid-19 är unik för vår generation, så tyder tidigare erfarenheter från kriser på att vi snabbt vill fokusera på framtiden igen och att vi relativt fort glömmer det som varit.
  • Nedgången är inte så stor som man kan tro. Efter att konsumtionen i helhet bottnade på minus 20 procent jämfört mot förra året under v. 12, återhämtade den sig snabbt till att ”bara” vara minus fem procent under v. 15[1]. Dock skiljer sig siffrorna markant från bransch till bransch. Minus 95 procent i resebranschen och nästan plus 30 procent för Livsmedel och Apotek.  Det är alltså till största del en omallokering av konsumtion som kommer av den situationen vi befinner oss i. Förändras denna situation förändras rimligen även konsumtionen snabbt till en mer normal fördelning.
  • En ökad arbetslöshet och införande av korttidsarbete har knappast slagit igenom än. Det är restriktioner, rädsla och framförallt förväntningar och osäkerhet som dragit ner konsumtionen. Eftersom ingen har kunnat ge några tydliga indikationer på hur länge denna mycket speciella situation kommer bestå, skapas osäkerhet som i sin tur skapar försiktighet. Man kan anta att när relevant faktabaserad information framkommer så skingras också en del av oron. 
  • I nyligen publicerade undersökningar går att se indikationer på att relativt små förändringar till det bättre snabbt påverkar vår framtidssyn. I vår egen Inköpsmonitor[2] såg vi att bara några lediga dagar under påsken direkt ledde till en positivare syn på framtiden. Normalt påverkas våra förväntningar om framtiden av en stor mängd information från många olika källor. Nu påverkas vi alla av information runt i princip en företeelse och ofta från samma informationskälla - Anders Tegnell, och när hans information blir mer positiv når den också oss alla snabbt.
  • Det har även spekulerats i stora beteendeförändringar som drabbar den fysiska detaljhandeln permanent och gynnar e-handeln. Under veckan har motargument till detta kommit. Enl. en undersökning gjord av Postnord har 66% handlat på nätet de senaste 30 dagarna[3], när frågan ställdes från den 26 mars till den 6 april. Under 2019 låg denna siffra i genomsnitt på 70%. Det är alltså lägre än förra året, och man kan misstänka att sitta hemma och shoppa förmodligen är det sista vi vill när vi äntligen får röra oss fritt utan oro. På lite längre sikt däremot skyndas säkert utvecklingen av digitala tjänster på av att vi lärt oss nu.

[1] Swedbank Research & Macrobond

[2] TBS Inköpsmonitor v. 15

[3] Kantar Sifo E-handel i Coronatider


Om återhämtningen i Sverige kommer redan till sommaren är såklart omöjligt att svara på, men vi kan i alla fall konstatera att allt fler positiva rösten börjar höras.  Efter några månader av domedagsretorik är vi nu i alla fall mottagliga för budskap om en ljusare framtid. Alla tidigare erfarenheter säger att de annonsörer som har möjlighet att kommunicera i dystra tider kommer snabbare ur svackan och har en starkare position när hjulen åter börjar rulla. Nu är prisbilden i media rekordlåg, konsumtionen av media rekordhög och reklambruset fortfarande rekordlågt. Nu finns fönstret för att investera för framtiden och hjälps vi åt tillsammans kan vändningen gå fort. Kanske t.o.m. snabbare än vi trott.

Allt gott!

Läs mer här: