TBS Blogg

Podcast: Koll på sajten – spåra eller spåra ur!

Christian Forsman

Christian Forsman

Christian, TBS grundare och nestor, har omfattande erfarenhet av management consulting och gedigen kunskap om övergripande affärsstrategiers påverkan på marknadsföringsinsatserna. Christian är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från Columbia Business School i New York. På fritiden är det naturupplevelser och segling i kombination med ett brinnande intresse för matlagning som gäller.

 Leif Grenevall och Tomas Lindqvist medverkar i Markets Gästpodcast och pratar om vikten av att spåra och mäta trafiken på sajten och hur man utvärderar och fattar bättre beslut baserade på säkerställd trafikdata.

– Det finns väldigt mycket data att tillgå, men att säkerställa den och därefter ta fram lättförståeliga rapporter som olika grupper i företaget kan ta till sig och ha som underlag för diskussioner och beslut är väldigt viktigt och något som vi är experter på, säger Leif Grenevall.  

Vikten av att spåra rätt 

Oavsett om verksamheten är helt online-baserad, eller precis börjat utforska de digitala möjligheterna, så återkommer samma problem hos nästan alla. Lyssna på våra experter Leif och Tomas i Markets gästpodcast när de djupdyker i ämnet och pratar om bland annat:

  • Vanliga misstag i spårningen – hur en och samma order registrerats ett tjugotal gånger i spårningen. 
  • Rapportering – hur data bör presenteras för att rätt affärsbeslut ska kunna tas.
  • Outnyttjad potential – vet man inte exakt vad en marknadsföringsinsats resulterar i investeras marknadsbudgeten i kanaler som inte ger maximal effekt.
  • Robottrafik – närmare hälften av trafiken på en hemsida kan vara från robotar. Är den äkta trafiken häften så stor, kan din faktiska konverteringsgrad vara dubbelt så hög som du tror. 
  • Helhetsblick över kanalerna – samspelet mellan den fysiska butiken, hemsidan och den övriga online-närvaron, och hur man mäter detta. 
  • Utmaningarna med attribuering – säkerställ att rätt kanal tillskrivs konverteringen, men att övriga insatser som påverkat beslutet fortfarande mäts.
  • Fallande trafik vid plattformsbyte – hur man undviker ett tapp i ranking och trafik när man byter plattform för sajten. Grafen nedan visar närvaron på Google för ett svenskt storbolag som råkade ut för precis detta.
fallande ranking-1

Misstänker du att din verksamhet har något av ovanstående problem?  Hör av dig till Leif på leif.grenevall@visits.seeller klicka här för att komma i kontakt med oss på TBS. 

  
LYSSNA PÅ PODCASTEN HÄR
 
Lyssna även på: