TBS Blogg

Nyheter i Detaljhandels Mediebarometer 2017

Marcus Kres

Marcus Kres

Marcus ansvarar för Analysavdelningen på TBS. Hans största tillgång är nyfikenhet och han har jobbat som analytiker inom branchen sedan 1995, bland annat på Rädda Barnen och flera större mediebyråer. På TBS genomför Marcus olika typer av undersökningar och analyserar effekten av kommunikation. Han gör målgruppsanalyser och dyker på djupet i olika kundgruppers medievanor och beteenden.

Mediebarometern 2016 var i mångt och mycket ett test på om innehållet var intressant för handeln. Det har vi fått bekräftat i och med den stora positiva respons som vi fått. Det är helt uppenbart att handeln är intresserad av att följa utvecklingen i mediebranschen. Media är trots allt en av handelns större kostnadsposter.

 

Nyheter Detaljhandels Mediebarometer 2017

 

 

Fler frågeställningar och jämförande analys i årets upplaga

I förra årets undersökning kunde vi studera hur konsumenterna tar till sig kommunikation/information i de olika faserna av kundresan och gapet i hur marknadsförarna ser på media och dess roller i kundresan. I och med årets undersökning kan vi givetvis studera eventuella förändringar mellan åren. Emellertid kan vi även addera ny information då vi har utvecklat undersökningen till att omfatta något fler frågeställningar baserat på de erfarenheter och insikter vi fick från förra årets undersökning. Vi kommer dessutom genomföra konsumentdelen via Kantar-Sifo och därigenom kunna koppla ihop denna undersökning med Orvestodatabasen.

 

Har du inte läst förra årets rapport? Du hittar den här

 

Detaljshandels Mediebarometer 2017

 

Möjliggör koppling med Orvestodatabasen

Detta innebär att vi får möjlighet att studera kopplingen mellan mediernas roller och den mer detaljerade informationen kring nedlagdtid och användning av media och kanaler tillsammans med de olika profileringsmodellerna som finns i tillgängliga i Orvestodatabasen.

 

Den här kopplingen tror vi kommer att möjliggöra väldigt mycket nya affärsmässiga insikter inte bara för rapporten Detaljhandelns Mediebarometer utan även för det insiktsarbete, mediestrategi och detaljplanering vi kan leverera till kunder och media. Detta som en konsekvens av att vi kan bearbeta och analysera informationen på för ändamålet relevanta målgrupper.

 

 

Nytt innehåll i detaljhandels mediebarometern 2017

 

Hur konsumenten uppfattar handelns kommunikation kontra hur handeln agerar

I och med förra årets barometer så kunde vi avliva, eller åtminstone peka på ett antal tydliga skillnader mellan hur konsumenten såg på handelns kommunikation och hur företagen de facto agerade. Det framgick väldigt tydligt i vissa avseenden hur företagen och konsumenterna inte gick riktigt i takt med varandra i förra årets rapport. Det skall bli mycket intressant att i årets upplaga se om gapet mellan företagen/branscherna och konsumenterna har minskat eller ej.

 

Vill ni få en förhandsinformation så är ni välkomna till våra seminarier tillsammans med Market:

 

  • Stockholm 4/4, Hotel Hilton Slussen
  • Malmö 19/4, Elite Plaza Hotel
  • Göteborg 26/4, Elite Park Aveny

 

Rapporten släpps i sin helhet den 28 april. Då kan ni gå in på vår hemsida och ladda ner hela rapporten.

 

Klicka på knappen och gör en förhandsanmälan till något av frukostseminarierna.

 

Frukostseminarium i Stockholm, Malmö & Göteborg