TBS Blogg

Nu är TBS en aktiv delägare i Add Visits

Christian Forsman

Christian Forsman

Christian, TBS grundare och nestor, har omfattande erfarenhet av management consulting och gedigen kunskap om övergripande affärsstrategiers påverkan på marknadsföringsinsatserna. Christian är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från Columbia Business School i New York. På fritiden är det naturupplevelser och segling i kombination med ett brinnande intresse för matlagning som gäller.

Vi har sedan tidigare ett långt och välmående samarbete med Add Visits i ryggen, men nu vill vi ta nästa steg och utveckla ett än mer integrerat erbjudande.

Add Visits grundades 2012 och har som byrå specialiserat sig på sökmarknadsföring. De är en Premium Partner till Google och kan därför erbjuda ett otroligt brett utbud av tjänster för att utveckla och säkerställa trafiken till sina kunders webbplatser.

TBS och Add Visits har många gemensamma kunder och vi har också samarbetat under ett antal år. Nu hoppas vi att delägarskapet ska göra det möjligt för oss att erbjuda en mer komplett lösning till våra kunder.

Varför denna utveckling och vad blir resultatet?


Företags webbplatser blir i allt högre utsträckning ett nav kring vilket en stor del av kommunikationen med konsumenterna sker. I takt med detta behöver byråerna anpassa sig, och det känns därför som ett naturligt steg att vi väljer att stå enade tillsammans med Add Visits.

Ur vårt perspektiv här på TBS kan samarbetet med hjälpa till att utveckla vårt erbjudande, vilket öppnar helt nya dörrar för oss. Add Visits ligger å andra sidan i framkant både när det gäller sökmarknardsföring likväl som teknik och utveckling som bland annat Google tar hänsyn till, men kan istället dra nytta av våra erfarenheter och vår expertis.

Summa summarum: båda parter kompletterar varandra på ett sätt som gynnar respektive byrå, men även alla våra kunder.

Resultatet blir en mer komplett lösning som kopplar samman medieaktiviteter med affärseffekter, något vi tror kan innebära en kraftig tillväxt de kommande åren.