TBS Blogg

Marknadsföring i Sociala medier på konsumentens villkor

Marcus Kres

Marcus Kres

Marcus ansvarar för Analysavdelningen på TBS. Hans största tillgång är nyfikenhet och han har jobbat som analytiker inom branchen sedan 1995, bland annat på Rädda Barnen och flera större mediebyråer. På TBS genomför Marcus olika typer av undersökningar och analyserar effekten av kommunikation. Han gör målgruppsanalyser och dyker på djupet i olika kundgruppers medievanor och beteenden.

Sociala medier har under flertalet år varit det heta samtalsämnet inom kommunikationsvärlden. Alla annonsörer känner att dom måste vara närvarande för att hänga med i utvecklingen.

Eftersom resultaten är mätbara ner på detaljnivå fokuserar annonsörerna mer och mer på konvertering och målgruppstyrning. Detta är en stor fördel för digitala medier gentemot de traditionella, men det är inte alltid att mätbarheten är det avgörande kriteriet för om medievalet är rätt i relation till vad man som annonsör vill åstadkomma med sin kampanj.

 

En ny värld för konsumenterna 

Kommersiell kommunikation i sociala medier är fortfarande en relativt ny företeelse där t.ex. möjligheterna till att sända reklambudskap på Instagram bara har några månader på nacken. För konsumenterna är det således förhållandevis nytt att bli exponerad för reklambudskap i denna miljö och irritationen över detta börjar redan närma sig nivåerna som observeras för mer etablerade kommersiella medier som TV och Radio. Denna utveckling ställer ytterligare krav på vilket sätt man skall agera i Sociala medier.

 

sociala-medier.jpg

 

En relationsbyggande kanal för detaljhandeln...

I den undersökning som vi genomfört tillsammans med HUI Research är det tydligt hur detaljhandelsföretagen ser sociala medier främst som en relationsbyggande kanal, vilket i och för sig inte är så konstigt. Sociala medier är per definition byggda på relationer, där en kontakt länkar vidare till nästa osv. Genom våra relationsnätverk kan vi vidmakthålla relationer som vi annars svårligen skulle klara av då de ofta är allt för perifera.

 

...Men inte för konsumenterna 

Problemet som marknadsförare ställs inför är tolkningen av ordet relation och vad denna betyder för dem i rollen som marknadsförare i sociala medier. I undersökningen är det väldigt tydligt att konsumenterna inte ser sociala medier primärt som en relationskanal för annonsörer.

Konsumenterna uppskattar istället annonsering från detaljhandelsföretag i sociala medier mer som ett sätt att få inspiration och idéer inom intresseområdet och är i låg utsträckning intresserade av en mer ömsesidig relation.

Denna slutsats av många ur rapporten är viktigt att som marknadsförare i sociala medier vara medveten om.

 

Vill du ta del av Detaljhandelns Mediebarometer? 

Vill du som läsare av rapporten få en djupare presentation av innehållet och kanske gå igenom resultatet för din specifika bransch? Tveka inte att höra av dig så bokar vi upp ett möte för en personlig genomgång.

 

Rapporten laddar du ned genom att klicka på knappen nedan. 

Ladda ner Detaljhandelns Mediebarometer