TBS Blogg

Lyssna på Magnus i Markets gästpodcast

Christian Forsman

Christian Forsman

Christian, TBS grundare och nestor, har omfattande erfarenhet av management consulting och gedigen kunskap om övergripande affärsstrategiers påverkan på marknadsföringsinsatserna. Christian är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från Columbia Business School i New York. På fritiden är det naturupplevelser och segling i kombination med ett brinnande intresse för matlagning som gäller.

Vår egen Magnus In De Betou är med i Markets gästpodcast och pratar om fördelarna med programmatisk online-annonsering, och hur det egentligen fungerar.

Som vi alla vet har utvecklingen rört sig bort från tiden då man köpte utrymmen på olika webbplatser styckvis, till att man idag köper målgrupper från hundratals webbplatser på en enda digital marknadsplats.

Det gamla sättet var väldigt tidskrävande då man var tvungen att köpa titlarna separat, det vill säga ringa till respektive medie och boka specifika utrymmen på varje webbplats. Nu kan man istället hantera allt i ett enda system. Man laddar helt enkelt upp annonserna och bockar i vilka webbplatser man vill synas på. Mycket mera effektivt, onekligen.

Vad är programmatisk online-annonsering?


I Markets gästpodcast jämför Magnus, som är ansvarig för programmatiska onlineköp här på TBS, det med börshandel. Vill man till exempel köpa aktier eller fonder så loggar man in i ett system, exempelvis Avanza, och har allting tillgängligt. Man ser realtidspriser på respektive produkt, och man kan också köpa dem i realtid.

Magnus menar att det fungerar på samma sätt med programmatisk annonsering. Publicisterna släpper sina utrymmen på en marknadsplats där köparna betalar för utrymmen. Annonsutrymmet ligger ute för lägsta accepterade pris, vilket kallas för floor price, och sedan blir det en budgivning mellan de aktörer som vill köpa utrymmet.

Fördelar med programmatisk online-annonsering

market_podcast_bloggpost_big_imageFör detaljhandeln, som ofta agerar på lokala marknader till exempel, finns d
et stora fördelar med den här typen av digital annonsering. När man arbetar programmatiskt kan man bland annat styra annonsering ända ner till en radie på en till två kilometer från butiken, och därmed vara relevant för (och prata med) människor i närområdet.

Man kan också använda sig av omvärldsfaktorer i annonseringen. Så vill man sälja paraplyer kan man kommunicera bara när det regnar, snarare än när det är strålande solsken. Och man kan slå på vilka omvärldsfaktorer som helst, avslöjar Magnus.

En annan tydlig fördel är det som kallas frekvenshantering, det vill säga hur frekvent en annons ska synas på olika platser. Eftersom allting utgår från en enda plattform kan man enkelt se det sammanlagda antalet visningar, snarare än att hantera dem separat. Tack vare denna förenkling behöver man inte betala för onödigt hög frekvens, och dessutom tröttar man inte ut sina kunder.

Ytterligare en fördel är budgetkontrollen. Tidigare var man tvungen att förhålla sig till den budget man givit till respektive webbplats, och helt enkelt låta den löpa till dess budgeten tagit slut. Men här kan man följa budgeten i realtid. Detta innebär att man kan se om annonseringen går bra eller ej, och sedan stänga ned den i de medier där den inte presterar som man önskar.

Magnus har ännu mer att berätta


Lyssna på Markets gästpodcast där Magnus berättar betydligt mer om programmatisk annonsering än vi tog upp här. Bland annat diskuterar han också:

  • dess betydelsen för detaljhandeln
  • hur konceptet växer
  • den tekniska utvecklingen
  • framtidens programmatiska annonsering

Lyssna på podcasten här