TBS Blogg

Lyckad annonsering på sociala medier – finns det ett facit?

Erik Thunholm

Erik Thunholm

Erik arbetar som Mediespecialist Sociala Medier, och hjälper dagligen våra kunder med annonsering i de sociala kanalerna, så som Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube mfl.

Sociala medier har under de senaste åren blivit en självklar plats för annonsering. Nya plattformar poppar upp med jämna mellanrum medan andra försvinner, det enda vi vet med säkerhet är att förändringar sker konstant. Som annonsör är det inte alltid lätt att veta hur man ska gå till väga. För att underlätta navigering i den sociala djungeln har vi sammanställt handfasta tips på hur du skapar sociala mediekampanjer som på bästa sätt gynnar din affär.

En av fördelarna med sociala medier är valmöjligheterna du som annonsör har. Till exempel behöver budget inte vara en begränsade faktor: du kan välja mellan att annonsera för 50kr om dagen eller 500 000kr. Tack vare de specifika verktyg som finns på de sociala plattformarna kan du smidigt modifiera och specialisera din kampanj för att få ut största möjliga effekt. En effekt behöver givetvis ställas i förhållande till ett tidigare mål och vikten av en väl genomtänkt strategi blir därmed A och O.

Låt allting börja med en strategi

För att lyckas med sin sociala medieannonsering gäller börja från ruta ett, viket i detta fall betyder att du kartlägger exakt vad du vill uppnå, vilket budskap du vill förmedla och vem som ska få ta del av budskapet. Det kan verka självklart, men att bara ta fram en budget och sedan återanvända samma gamla content blir resultat sällan lyckat. Med en övergripande plan kommer dessutom valet av plattform, innehåll och format bli betydligt enklare. Vidare kommer du lättare kunna hålla koll på den röda tråden, så att allt som kommuniceras faktiskt bottnar i det organisationen står för.


Sociala medier

Ta vara på verktygen som gör skillnad

När den övergripande strategin är klarlagd och målgruppen fastställd kan du fokusera på hur du anpassar och nischar annonseringen. Kanske vill du gå brett för att nå så många som möjligt, eller så vill du att endast personer mellan 20-30 år i Hudiksvall ska se annonsen. Valmöjligheterna är många och genom styrning- och optimeringsverktyg kan du enkelt anpassa kampanjerna. Om dessa verktyg används på rätt sätt kan du säkerställa att andelen personer som tar del av annonsen blir intresserade och faktiskt klickar sig vidare. Detta förutsätter att annonsen innehåller en tydlig CTA (call-to-action), som guidar personen vidare till rätt landnings-sida.

Formatet ska styra innehållet, inte tvärtom

Ett vanligt misstag gällande annonsens innehåll är att använda ett och samma format till olika plattformar. För bekvämlighetens skull kanske man skickar ut samma video till både Snapchat och LinkedIn. Problemet här ligger delvis i att dessa plattformar rent tekniskt har olika format, men också i det att användarna ser väldigt olika ut. Om du lägger extra krut på att anpassa innehållet efter plattformen kommer det att löna sig i längden.

En annan aspekt att ha i åtanke är att våga sticka ut. I en värld där alla vill bli sedda på sociala medier krävs det något extra för att få spridning. Relevans och nytänkande är två nyckelord att ha i bakhuvudet. Bakom varje skärm finns en individ som har ett behov, hur kan du som annonsör på bästa sätt nå fram till denna person? Här kan man luta sig tillbaka mot den där strategin, när du vet vad organisationen står för är det lättare att ta ut svängarna.

Lägg ribban på en rimlig nivå

Vid sidan av den köpta annonseringen har du säkert egna kanaler som du uppdaterar med mer 'organiskt’ innehåll. Värt att tänka på är att den köpta annonseringen och det organiska innehållet ska vara i samklang. Att bara lägga ut annonserar på Facebook utan att ha en uppdaterad Facebooksida kan skada helhetsintrycket. Vet man med sig att resurserna är knappa, att det inte finns tid underhålla sina sociala kanaler kan man välja att lägga ribban på en lägre nivå och successivt jobba sig upp till en trogen följarskara.

Vill du lära dig mer? Kanske över en kaffe med någon av våra specialister?

KONTAKTA OSS