TBS Blogg

Lokala mediekanaler - Vilka medier finns tillgängliga?

Jessica Löfgren Norrman

Jessica Löfgren Norrman

"Jag började på TBS i Göteborg 2008 och arbetar idag som projektledare för ett antal kunder i olika branscher. Jag har cirka 20 års erfarenhet av mediebranschen och jag tror stenhårt på att alltid ha kundens bästa i fokus, i alla beslut och rekommendationer. Min drivkraft på jobbet är att kontinuerligt försöka bli bättre i allt jag gör."

Att lansera en ny butik är inte lätt. Det finns många farhågor och mediavalen kan i mångt och mycket vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Det är en sak vilka medier som finns tillgängliga. En helt annan sak är vilka medier som är relevanta.

Relevansen finner vi när vi tittar närmare på varumärkets karaktär, målgrupper, det kreativa uttrycket och syftet med kommunikationen. En bruttolista på tillgängliga mediekanaler är en förutsättning för att ta rätt beslut och underlättar för att välja och välja bort.

I det här blogginlägget vill jag därför lyfta blicken och titta på dem aspekter du bör känna till angående de lokala mediekanalerna i samband med en butiksöppning. 

Mediekanaler.stall.fragor.png

Reducera för att optimera

Reducera för att optimera. Se möjligheterna som är bäst på kort sikt och definiera alternativen som gör jobbet över tiden. I och med att mediebyrån har en konstant dialog med medierna så får de i regel förstahandsinformation kring viktiga förändringar i medielandskapet. Det är viktigt att man som marknadschef ställer krav och ser till att mediebyrån för över den relevanta information som byrån får ta del av. Till exempel digitaliseringen av mediamarknaden i allmänhet och förändringar i medieutbudet på lokala marknader i synnerhet.

 

Butiksoppningar.mediakanaler.png

 

Mediemixen

Det mediebyrån också är riktigt bra på är hur man skall bygga en mediemix som de facto når konsumenten. Det är endast i extremfall som ett enskilt medium som gör jobbet. Budskapet kan vara att först lyfta en fråga och därefter erbjuda en lösning på problemet. Då är det med största sannolikhet en mix av media som behövs för att lösa uppgiften. Detta är din mediebyrås kärnkompetens. Redan på planeringsstadiet kan det vara en poäng att involvera byrån i projektet för att inte låsa in svårigheter i lanseringen i onödan. Det kan i vissa fall bara handla om ett kort möte i början för att sätta grundtanken.

Idag är det inte sällan så att en produkts framgång styrs av hur lanseringen gått. Apple är ett bra exempel på företag som är framgångsrika på att skapa en hype kring sina lanseringar för såväl produkter som butiksöppningar. Prata med dina vänner på mediabyrån och be dem redogöra för andra lyckade lanseringar som är intressanta och relevanta för dig och din hemmamarknad.

 

Det är viktigt att kartlägga alla lokala medier då variationen är stor mellan

olika orter. Ta lärdom av tidigare öppningar/event på orten.

 

Jag hoppas att dessa aspekter gav dig en tydligare bild om hur viktigt det är att inventera den lokala marknaden när det kommer till att genomföra en lyckad butiksöppning. Är du sugen på att veta mer om butiksöppningar?

 

Ladda ner vårt White Paper där vi går igenom de 8 viktigaste sakerna att tänka på vid en butiksöppning.

Ladda ner TBS White Paper Butiksöppningar - Himmel eller...