TBS Blogg

Detaljhandelns Mediebarometer - utmanar traditionella tankemönster

Christian Forsman

Christian Forsman

Christian, TBS grundare och nestor, har omfattande erfarenhet av management consulting och gedigen kunskap om övergripande affärsstrategiers påverkan på marknadsföringsinsatserna. Christian är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från Columbia Business School i New York. På fritiden är det naturupplevelser och segling i kombination med ett brinnande intresse för matlagning som gäller.

Som erfaren mediespecialist åt detaljhandeln är det fantastiskt kul att få möjligheten att lyfta mediefrågorna i branschen på detta sätt. Och att få ett kvitto på att intresset kring mediefrågorna och frågeställningar kring detta delas av många.

Investerar detaljhandeln sin marknadsföringsbudget på bästa sätt? 

De förändringar inom handelns marknadsföring som vi sett under ett antal år att man satsar mer på egna medier och på medier som man kan kontrollera än att gå ut brett och skapa intresse för företaget är en tydlig trend hos de intervjuade företagen.

 

 

Allmänheten däremot anser att de får till stor del sin inspiration till köp via breda räckviddsmedier. Detta förhållande hänger säkert ihop med att det är mycket lättare att beräkna en ROI på medier som man själv kontrollerar. Även om det finns en medvetenhet om att det kan vara en risk att bra tala med de som redan är frälsta.

 

blog_traditionellt-tankemonster.png

En värdefull dialog för alla handelsföretag 

Vi anser att kommunikationen blir en allt viktigare del i hur handeln fungerar. Inte bara för typiska kommunikationsdrivna verksamheter som lågprishandel eller motsvarande. Även högintresseprodukter och/eller sällanköpsvaror har ett behov av en effektiv och relevant kommunikation för att bibehålla sin marknad. Dessa produkter drivs primärt av ett behov eller av en efterfrågan som styrs av andra faktorer, ofta förändringar i livssituationen, såsom att man flyttar ihop, får barn, eller blir pensionär. 

Att då på det här sättet få igång en dialog kring hur olika mediekanaler fungerar, relaterat till köpprocessen och till olika branscher, är värdefullt. När vi dessutom kopplar ihop det med hur annonsörerna tänker så blir informationen mycket relevant för i stort sett alla handelsföretag.

 

Det stora intresset driver vårt arbete

Det är tydligt att detta är en fråga som berör många på ett ytterst påtagligt sätt. Närmare femhundrafemtio personer verksamma i handelsrelaterade företag har deltagit i våra seminarier och/eller gått in på vår hemsida och laddat ner rapporten.

Vi kommer att fortsätt verka för en ökad mediekunskap bland handelsföretagen. Vi avser söka ännu mer kunskap om hur konsumenterna väljer att ta till sig budskap från handelsföretagen och hur mottagligheten varierar inom ramen för köpprocessen samt hur den varierar mellan branscher.

 

Ladda ner Detaljhandelns Mediebarometer

 

Har du frågor om kommunikation inom detaljhandeln? 

Kontakta oss om du vill få mer detaljerad information kring vår rapport Detaljhandelns Mediebarometer, eller om du har några andra frågor som rör kommunikation inom detaljhandeln.