TBS Blogg

Detaljhandelns Mediebarometer är klar

Christian Forsman

Christian Forsman

Christian, TBS grundare och nestor, har omfattande erfarenhet av management consulting och gedigen kunskap om övergripande affärsstrategiers påverkan på marknadsföringsinsatserna. Christian är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från Columbia Business School i New York. På fritiden är det naturupplevelser och segling i kombination med ett brinnande intresse för matlagning som gäller.

Vi vill stolt presentera den rapport som tagits fram av HUI på uppdrag av oss. Detta är den första rapporten av en serie som vi har för avsikt att fortsätta med.  Nästa år blir det ännu mer spännande. Då har vi en rapport att jämföra med och kan påbörja det spännande arbetet att utläsa trender. 

 

Syftet med rapporten är att belysa detaljhandelns speciella mediesituation i relation till övrig varumärkesreklam. Detaljhandeln har på några punkter en annan problemställning än de som vill göra reklam för varumärkesprodukter. En av de största skillnaderna är ju att man som handlare vill visa så stora delar av sortimentet som möjligt medan en varumärkesannonsör vill vara ensam med mottagaren och bara visa sin produkt i en så brusfri miljö som möjligt.

 

Handelns speciella utmaningar

Vi vill belysa handelns speciella utmaningar och peka på skillnader mellan hur konsumenterna vill ta till sig information om handelns erbjudanden och hur respektive bransch tänker. För att belysa detta mer i detalj så har vi delat upp frågorna i förhållande till hur köpprocessen ser ut. Allt för att se hur de olika medierna fungerar hos konsumenten baserat på var han eller hon befinner sig i sin beslutsprocess.

 

data-dator.png

Hur förhåller sig branscherna till varandra?

Rapporten är nedbruten på branschnivå där vi kan se hur olika branscher förhåller sig till varandra och hur de väljer att kommunicera med sina kunder. Självklart finns förklaringar i hur ofta de olika produkterna köps och huruvida det är en hög- respektive lågintresseprodukt. Samtidigt som vi kan se hur vissa branscher är helt kommunikationsdrivna och skulle inte finnas utan en kontinuerlig kontakt med sina kunder.

 

Rapporten finns tillgänglig att ladda ned genom att klicka på knappen nedan.

Vill du få en noggrannare genomgång? Tveka inte att höra av dig så berättar vi gärna mer.

 

Ladda ner Detaljhandelns Mediebarometer