TBS Blogg

Detaljhandelns Mediebarometer 2018 är här!

Marcus Kres

Marcus Kres

Marcus ansvarar för Analysavdelningen på TBS. Hans största tillgång är nyfikenhet och han har jobbat som analytiker inom branchen sedan 1995, bland annat på Rädda Barnen och flera större mediebyråer. På TBS genomför Marcus olika typer av undersökningar och analyserar effekten av kommunikation. Han gör målgruppsanalyser och dyker på djupet i olika kundgruppers medievanor och beteenden.

tbs-mediabarometer-2016

Stolta kan vi presentera 2018 års upplaga av Detaljhandelns Mediebarometer som vi återigen tagit fram i samarbete med HUI Research. Detta är den tredje årliga rapporten i en serie vi har för avsikt att fortsätta med.


När vi under 2017 reflekterade över nya trender kunde vi snabbt se ett ökat fokus på de egna mediekanalerna och ett minskat fokus på köpta räckvidds-medier. Generellt oavsett bransch, dock. Risken med den strategin är att man lägger för stort fokus på befintliga kunder och glömmer bort att man löpande behöver fylla på med nya.


I 2018 års upplaga av Detaljhandelns Mediebarometer tittar vi även lite närmare på, inte bara val av kommunikationskanal, målgrupperna som använder sig av de olika kanalerna.


Finns det några generella målgrupper att fokusera på?


Ja, och nej. Målgrupper kan skilja sig något enormt beroende på bransch och vilken typ av aktör man är på marknaden. Men ja, man har identifierat två målgrupper som det kan vara bra att hålla ett öga på.


  • Generation X
  • Millennials

Till Generation X räknas de som är födda på 60- och 70-talet. Det är generationen som introducerades till de allra första datorerna och som har varit med på hela digitaliseringsresan. Gen X är den generation som tagit del av de fysiska butikernas allra brådaste dagar.


Millennials är den generation som kommer efter Gen X, och där de som är födda på 80- och 90-talet räknas in. Det här är den generation som vuxit upp under digitaliseringens mest intensiva period och som lärt sig att anpassa sig till de snabba förändringarna.

 

TBS blogg bild

 

Vilka kanaler ska man använda 2018?


I Detaljhandelns Mediebarometer ser vi att de traditionella kanalerna tappar lite fotfäste inför 2018, men endast marginellt. Ser vi till procentuella medie-investeringar minskar de traditionella kanalerna från 58% (2017) till 53% (2018). De ägda och externa kanalerna relativt oförändrade.


Tittar vi närmre på mixen som ingår i de traditionella kanalerna kan vi snabbt se att TV tappar hela 6% (tidigare 16%), Direktreklam stärks med hela 8% och 23% samtidigt som morgontidningar kvarstår på tidigare investeringsgrad, 13%.


Beror detta på förändrat kommunikations-mottagande?


Ja, kanske. Direktreklam är som det låter, mer direkt, och har ofta ett erbjudande som leder enklare insteg för köp eller konvertering. Jag pratar mer om detta i Markets Gästpodcast.

 

 

Påverkar detta vår mediabudget?


Viktigt att poängtera är att den fysiska trafiken fortfarande står för 90% av alla köp. Med andra ord sker endast 10% av samtliga köp via e-handel.


Dels därför är det viktigt att man fortsätter investera i de traditionella medierna; för att driva fysisk trafik till de butiker man har. Det är inte läge att ändra i och kapa investeringarna. Istället visar trender att de investeringar man redan gör i traditionella medier bör bibehållas, för att i sin tur kompletteras med ytterligare investeringar i digitala medier.


Mest sannolikt är att man nu måste öka investeringsgraden, istället för att förflytta investeringar från en typ av kanal till en annan.

 

Det här och mycket, mycket mer finns att läsa i Detaljhandelns Mediebarometer 2018.ladda ner detaljhandelns mediebarometer 2018

 

 

Du har väl inte missat tidigare upplagor?