TBS Blogg

Detaljhandelns Mediebarometer 2017 är klar!

Marcus Kres

Marcus Kres

Marcus ansvarar för Analysavdelningen på TBS. Hans största tillgång är nyfikenhet och han har jobbat som analytiker inom branchen sedan 1995, bland annat på Rädda Barnen och flera större mediebyråer. På TBS genomför Marcus olika typer av undersökningar och analyserar effekten av kommunikation. Han gör målgruppsanalyser och dyker på djupet i olika kundgruppers medievanor och beteenden.

Vi vill stolt presentera årets upplaga av Detaljhandelns Mediebarometer som vi har tagit fram i samarbete med HUI Research. Detta är den andra rapporten av en serie som vi har för avsikt att fortsätta med. 

Syftet med rapporten är att belysa detaljhandelns speciella mediesituation i relation till övrig varumärkesreklam. Detaljhandeln har på några punkter en annan problemställning än de som vill göra reklam för varumärkesprodukter. En av de största skillnaderna är ju att man som handlare vill visa så stora delar av sortimentet som möjligt medan en varumärkesannonsör vill vara ensam med mottagaren och bara visa sin produkt i en så brusfri miljö som möjligt.

 

Detaljhandelns_Mediebarometer_2017_icon.png

Handelns speciella utmaningar 

Vi vill belysa handelns speciella utmaningar och peka på skillnader mellan hur konsumenterna vill ta till sig information om handelns erbjudanden och hur respektive bransch tänker. För att belysa detta mer i detalj så har vi delat upp frågorna i förhållande till hur kunderesan ser ut. Allt för att se hur de olika medierna fungerar hos konsumenten baserat på var han eller hon befinner sig i sin beslutsprocess.

 

Mediebarometer-2017-mockup.png

Hur förhåller sig branscherna till varandra?

Rapporten är nedbruten på branschnivå där vi kan se hur olika branscher förhåller sig till varandra och hur konsumenterna värderar kommunikation i olika kanaler. Självklart skiljer sig branscherna åt avseende köpbeteende, engagemang och exponeringsgrad för reklam. Dessa parametrar har alla inverkan på i vilken utsträckning konsumenterna uppmärksammar och värderar kommunikationen, samt vilka kanaler som värderas i de olika stegen i kundresan.

 

I Detaljhandelns Mediebarometer 2017 fokuserar vi på mediers olika roller i kundresan – både från konsumentsidan och från företagssidan.

  • Vilken inställning har konsumenter till reklam i olika kanaler?

  • Vilka mediekanaler lämpar sig bäst för lotsa kunden genom kundresan?

  • Värderar detaljhandeln medierna på samma sätt som konsumenterna?

 

Rapporten är helt gratis och finns tillgänglig att ladda ner genom att klicka på knappen nedan.

Vill du få en noggrannare genomgång? klicka då här för att anmäla ditt intresse.

 

Ladda ner Detaljhandelns Mediebarometer 2017