TBS Blogg

Detaljhandelns Mediebarometer

Christian Forsman

Christian Forsman

Christian, TBS grundare och nestor, har omfattande erfarenhet av management consulting och gedigen kunskap om övergripande affärsstrategiers påverkan på marknadsföringsinsatserna. Christian är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från Columbia Business School i New York. På fritiden är det naturupplevelser och segling i kombination med ett brinnande intresse för matlagning som gäller.

Detaljhandeln tillhör den grupp företag som tillhör de största annonsörerna. Man gör stora investeringar i kommunikation och marknadsföring mot konsumenterna. Samtidigt är detaljhandeln en bransch stadd i kraftig förändring. Denna förändring är primärt driven av en mycket snabb teknikutveckling som skapat förutsättningar för stora kast i hur konsumenten beter sig i dag och hur hen kan förväntas bete sig i framtiden.

 

Kommunicerar du på rätt sätt med dina kunder?

TBS har via HUI därför velat ta reda på om det finns en samstämmighet mellan hur konsumenten vill ta till sig information från de olika aktörerna i detaljhandeln och hur detaljhandelsföretagen tänker. Analysen har skett branschvis och kopplat till köpcykeln. Finns det olikheter i hur konsumenten vill bli intresserad, söka information, ta köpbeslutet och bygga en relation med detaljisten och hur de facto företagen agerar?

 

Detaljhandelns Mediebarometer är tänkt att genomföras under ett antal år för att kunna följa trender och se hur utvecklingen gestaltar sig över tid.

 

Detta är första upplagan av Detaljhandelns Mediebarometer. Tanken är att rapporten ska bli årligt återkommande och lyfta aktuella frågor som rör svenska detaljhandelsföretags medieval och konsumenters syn på reklam m.m.

 

tbs-mediabarometer-2016.png

 

Mediers olika roller i köpprocessen

I Detaljhandelns Mediebarometer 2016 fokuserar vi på mediers olika roller i köpprocessen – både från konsumentsidan och från företagssidan. Vilken inställning har konsumenter till reklam i olika kanaler? Vilka mediekanaler lämpar sig bäst för att locka kunden till köp? Och annonserar detaljhandeln där konsumenterna vill ta del av reklamen? Detta är några av de frågor vi kommer att ge svar på i rapporten. Vi kommer även att presentera Mediebarometerns reklamindex 2016.

Konsumentundersökning

Inom ramen för arbetet med Detaljhandelns Mediebarometer 2016 genomfördes en konsumentundersökning i form av en webbenkät. Studien genomfördes i februari 2016 och målgruppen var svenskar i åldern 18-79 år. HUI Research använde sig av Cints webbpaneler och urvalet var slumpmässigt och representativt för den svenska befolkningen. Undersökningen besvarades av totalt 1 549 personer.

 

Företagsundersökning

För att även täcka in detaljhandelns syn på medieval genomfördes en företagsundersökning. Undersökningen riktade sig till personer som arbetar med marknadsföring på detaljhandelsföretag i Sverige och genomfördes i form av en webbenkät under perioden februari - mars 2016. Totalt besvarades undersökningen av 116 personer.

I denna rapport studerar vi fyra steg i köpprocessen:

1. Intresse uppstår för en ny produkt eller butik

2. Informationssökande och utvärdering av alternativ inför köp

3. Köpbeslut

4. Efterköpsbeteende – skapa relation med leverantören

 

Mediebarometer.png

 

Vill du ta del av rapporten?

Den kommer att finnas tillgänglig och skickas ut den 29 april till de som anmält intresse. 

 

Anmäl ditt intresse 

 

Delar av rapporten kommer att redovisas på två frukostseminarier. Ett i Göteborg den 6/4 och ett i Malmö 21/4 och Stockholm 26/4.

Vill du delta på frukostseminariet i antingen Malmö eller Stockholm? Klicka här!

Detaljhandelns Mediebarometer tas fram av HUI Research på uppdrag av TBS Mediabyrå.

 

TBS

TBS är en mediebyrå som huvudsakligen riktar sig mot aktörer i detaljhandeln. De hjälper sina kunder att navigera i medielandskapet genom att erbjuda kvalitativa, strategiska och taktiska tjänster i samband med medieköp.

 

HUI

HUI Research är ett konsult- och forskningsbolag med inriktning på detaljhandel, besöksnäring och samhällsekonomi.

 

New Call-to-action