TBS Blogg

Behöver man marknadsföring - egentligen?

Marcus Kres

Marcus Kres

Marcus ansvarar för Analysavdelningen på TBS. Hans största tillgång är nyfikenhet och han har jobbat som analytiker inom branchen sedan 1995, bland annat på Rädda Barnen och flera större mediebyråer. På TBS genomför Marcus olika typer av undersökningar och analyserar effekten av kommunikation. Han gör målgruppsanalyser och dyker på djupet i olika kundgruppers medievanor och beteenden.

TBS WEB- SHOW-BLOGG

Nu är tiden här igen, när många påbörjar sina marknadsplaner för nästa år och stressen med processerna såväl internt som externt smyger sig på.

Många frågor ställs under denna process. Frågan är om man börjar med att ställa rätt fråga, nämligen; Varför skall vi annonsera överhuvudtaget? Ytterst är svaret på den frågan (nästan) alltid, för att generera tillväxt!

Hur driver man tillväxt med kommunikation?

De som lyssnat på/läst Les Binet & Peter Field eller Fredrik Hallberg har alla fått höra att räckvidd är tillväxtens holy grail och bevisen för detta är oräkneliga. Tänker man efter så är det även resonemangs-mässigt självklart. Det gäller bara att komma ihåg att det är djuret människan som all exponering ska påverka. Om konsumenterna inte har exponerats för kommunikationen har annonsören inte haft möjlighet att påverka alls. Istället har konkurrenternas budskap släppts fram och påverkat konsumenten.

I det nya kommunikativa landskapet där ”allt” är mätbart har betydelsen av exponering ställts på ända. Man talar om antal pixlar, in-screen och time in-screen på en nivå som ibland går till absurdum. Jämför detta med det gamla traditionella medielandskapet där till exempel printannonser som inte hade korrekt färgåtergivning resulterade i kompensation. Hela annonsen var fortfarande exponerad och inte bara ena hörnet. Vad en exponering innebär är något branschen behöver fundera både två och tre gånger kring.

Gör denna utveckling det enklare för annonsörer att planera sina oftast knappa marknadsföringskronor?

Det korta svaret måste bli nej. Det räcker inte med att få ut en massa exponeringar. Speciellt i det snabbt förändrade medielandskapet där allt mer av konsumenternas mediekonsumtion sker på digitala plattformar. Annonsörer (och ledningsgrupperna på bolagen) behöver ha allt bättre förståelse för vad de olika mediekanalerna har för syfte och effekt, både på kort och lång sikt. Detta är speciellt viktigt för annonsörer inom retail. Affären behöver säkras här och nu (varje dag) och även långsiktigt i det allt mer konkurrensutsatta läge många branscher befinner sig i, när e-handel från utlandet knaprar på volymerna.

Som specialister på hur man med kommunikation driver affären inser vi värdet av att man har väl på fötterna, väl underbyggd rådgivning och ett bra beslutsunderlag. Det är därför vi kontinuerligt utvecklar vårt erbjudande för att möta upp dessa behov. Vi tar fram tydliga underlag som förklarar varför, hur och för vem. Då blir argumentationen, besluten och förmågan att ha ”is i magen” betydligt enklare när planen sätts i verket. Vi vet ju vad vi kan förvänta oss för resultat hela vägen till butiken!

 

Ladda ner Detaljhandelns Mediebarometer och läs om hur digital transformation och det pågående generationsskiftet påverkar din kommunikation.

 

ladda ner detaljhandelns mediebarometer 2018