TBS Blogg

Årets upplägg av Detaljhandels Mediebarometer 2017

Marcus Kres

Marcus Kres

Marcus ansvarar för Analysavdelningen på TBS. Hans största tillgång är nyfikenhet och han har jobbat som analytiker inom branchen sedan 1995, bland annat på Rädda Barnen och flera större mediebyråer. På TBS genomför Marcus olika typer av undersökningar och analyserar effekten av kommunikation. Han gör målgruppsanalyser och dyker på djupet i olika kundgruppers medievanor och beteenden.

tbs-mediabarometer-2016.png

Nu är arbetet i full gång med 2017 års barometer. Erfarenheterna från förra året är många och väldigt positiva. Rapporten har mottagits väl av handeln och det har varit ett stort intresse för våra frukostseminarier tillsammans med Market.

Vi hade allt som allt runt ett par hundra besökare på seminarierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I år så hoppas vi på ytterligare några fler.

 

Redan nu finns det en möjlighet att anmäla sig till årets frukostseminarium. Datumen som gäller är följande:

  •  Stockholm 4/4, Hotel Hilton Slussen
  • Malmö 19/4, Elite Plaza Hotel
  • Göteborg 26/4, Elite Park Aveny

 

600 nerladdningar av DMB 2016

När det gäller förra årets rapport så är det över sex hundra personer som har laddat ner den i sin helhet, vilket vi är väldigt stolta över. Det är alltid svårt att veta när man startar något nytt hur det kommer att mottags. Att behovet och intresset för den fördjupade mediainformationen för handeln, har vi bevisligen inte varit ensamma om och vi känner fortsatt intresse och engagemang för att fortsätta leverera insikter kring medialandskapet ur ett handelsperspektiv. Du hittar 2016 års upplaga här

 

hui-rapport-2016-tbs.png

 

Nya trender och förändringar 2017 

Inför året hoppas vi att ännu fler får upp ögonen för Detaljhandelns Mediebarometern och väljer att besöka seminarierna och ladda ner rapporten. I år har vi ju också möjligheten att se om det skett några förändringar mellan åren. Det bli intressant att se till de trender som har skett vilket ger den adderade dimensionen vart konsumenter och handeln är på väg. Detta i synnerhet i en bransch under så stort förändringstryck som detaljhandeln är idag.

 

Rapporten i sin helhet släpps den 28 april. Håll utkik efter ett blogginlägg eller gå in på vår hemsida och ladda ner den då. Vi hoppas givetvis att våra lärdomar ifrån ifjol med årets uppföljning och förändringar kommer resultera i att materialet blir ännu mer intressant jämfört med förra året.

 

Klicka här om du och ditt företag vill ha en personlig och branschspecifik dragning av rapportens slutsatser. 

 

Anmäl dig till ett av frukostseminarierna genom att klicka på knappen: 

Frukostseminarium i Stockholm, Malmö & Göteborg